Et læserbrev fra DF i Skanderborg Kommune har følgende overskrift: ”Venstre – hvor har vi jer?” Svaret er ganske simpelt. Hos borgerne. DF´s læserbrev skulle muligvis virke informativt omkring juridiske spidsfindigheder, fra Formanden for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ved Martin Frausing Poulsen Dansk Folkeparti? Læserbrevet handler om jura, fremfor at informere borgerne, om den 13% takst stigning på vandafledningsafgiften til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Dagsordenspunktet på byrådsmødet i december 2019 drejede sig om godkendelsen, af Forsyning Selskabets gebyr og afgifter til borgerne. Heriblandt den 13% stigning på vandaflednings afgiften. Hvilket svarer til en stigning fra 38,13 kr./m³ til 43,13 kr./m³. Nemlig 5 kr./m³ eller en stigning 413 kr. for en gennemsnits husstand. For de fleste lyder denne stigning på 13% overkommelig, men beløbet skal holdes op i mod, at de fleste hustande, allerede anslået betaler ca. 5500,- kr./år gennemsnitlig. For lavindkomst grupperne såsom pensionister, dagpengemodtager, singler osv., en ikke uvæsentlig indskrænkning af deres rådighedsbeløb. En anden forglemmelse i DF´s læserbrev er, at Venstre havde sagt ja til en takststigning og muligvis lidt højere. Forudsætning var en veldokumenteret redegørelse, til hvilke klimaprojekter, der er årsag til denne taksstigning. Denne dokumentation var ikke vedlagt ØK’s eller Byrådets dagsorden og kom ikke ej heller. Efter en rykker fra Venstre, kort før byrådsmødet fik byrådet et notat, med en hensigts erklæringer, uden nogen dokumentation for de 13% stigning.

Det er korrekt at jeg talte imod, hvad enkelte bestyrelses medlemmer fra forsynings selskabet kalder armslængde princippet. Til info, er det dog fortsat byrådet, der skal godkende taksterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Byrådet repræsentere aktionærende, som i dette tilfælde er borgerne, der ejer Selskabet. Det er ej heller nogen hemmelighed, at de hidtidige generalforsamlinger, er gået uden om byrådet, som kun har været repræsenteret ved borgmesteren og næstformanden i økonomiudvalget. Dermed har borgerne været endnu dårligere repræsenteret.

At stille spørgsmål og krav, bliver åbenbart betegnet som en hetz fra DF. Det skal nævnes at Venstre rent faktisk stemte for takststigningen på de 13%, da vi ikke kender klima konsekvenserne, for at stemme imod.

Nogen dækker sig bag ved juraen og Venstre vil borgerne