Årets Sankt Hans tale i Låsby. Hvis du var forhindret eller lydforholdende var lidt
udfordret under talen, kan talen ses her

En stor Tak for indbydelsen fra borgerforeningen
Det er en stor ære for mig at være årets båltaler her i Låsby.
Der er noget at leve op til, med alle de forgående og fremragende båltaller, der har været igennem alle årene.

Sankt Hans er forbundet med mange traditioner. Både her i Danmark og i resten af de Nordiske lande. Og ikke mindst lokalt her i Låsby.
I dag siger vi, eller kirken, at det er Johannes Døberens fødselsdag vi fejre her ved midsommer. Ligesom Jesus fødselsdag til jul.
Men traditionerne er jo meget ældre end kristendommen, idet disse to årlige markeringer, har fundet sted her i norden lang tid før vi blev kristne. Da var det nemlig solen vi fejrede. Vintersolhverv og sommersolhverv. Vinteren, at det nu gik frem mod lysere tider og sommeren fordi, det er nu, hvor solen står højst på himlen, samt naturen står i fuld flor.
Nu hvor jeg nævner traditionerne, da var det, som jeg husker det, beboerforeningen der startede med at afholde fælles Sankt Hans aften her i Låsby, engang i starten af halvfjerdserne. For øvrigt der, hvor en af søerne er i dag. Den blev senere flyttet ned til Søndervang. Navnet beboerforeningen, et navn der dengang var en del debat om, fordi ordet borgerforeningen, for nogle havde en negativ klang i halvfjerdserne, med henvisning til kulturrevolutionen i bl.a. Kina, hvor alle skulle lige som bønder, arbejder eller soldater. Åbenbart en ide, der også havde en del beundre her i Låsby. Derfor var ordet borger, et frygtelig skældsord hos enkelte.
En pudsighed som ingen tænker over i dag.
Tingene har ændret sig igennem årene, således også navneforandringen til borgerforening, som den hedder i dag.
Dette visser blot hvor meget samfundet og holdninger ændres over nogle få årtier. Samt tolerancen borgerne eller beboerne imellem og hvor den gode tolerance i bestyrelserne i beboer/borger foreningen her i Låsby, er bevaret igennem alle disse år. Til trods for de små ideologiske forskelle i starten. Og der har været rigtig mange bestyrelsesmedlemmer, i disse mange år.

Bålet er symbolsk og er absolut klimaksen på en Sankt Hans aften. Hyggelig at se på og symbolsk fordi det skal holde onde ånder væk. Dette lykkes ikke helt sidste år, at få ild i bålet, trods utrolig tålmodighed og ihærdighed fra Kjeld, der med sin ukrudsbrænder +brændbare væsker tog kampen op i mod elementernes rassen, i form af et kæmpe regnvejr, hvor klimasøen fik sin generalprøve. Om vi har oplevet flere ånder i år, er op til den enkelte selv at vurdere. Heksen er kun symbolsk, idet selve hekse afbrænding intet har med Sankt Hans at gøre.
Men spændende er det. Hvem er ånderne i dag? Er de gode eller dårlige. Af de gode har vi f.eks. hørt om Helligånden i forbindelse med jomfru Maria.
Et må vi konstatere, den enkeltes frihed er i dag stærkt reguleret, af det samfund vi lever i dag. En udvikling der har taget en meget uheldig drejning de sidste 10 år. Ofte er det systemet over borgeren. Hvor borgeren må indrette sig efter systemet, f.eks. ved kommunens borgerservice angående åbningstiderne. Ofte skal man tage før fri fra arbejde, hvis man skal have fornyet sit pas. Hvilket der desværre er flere borger der oplever. Jeg mener samfundet er gået langt grænsen på, hvad den kan pålægge de enkelte borger af krav, også af økonomiske byrder.
Her tænker jeg ikke specielt på færdselsloven som jo er meget adfærdsregulerende, hvilket selvfølgelig er udmærket at alle respekterer højrekørselen.
Det jeg tænker på er bl.a. tvangstilslutninger til kloaknettet i det åbne land, hvor det ingen miljø eller klima effekt har. En kæmpe økonomisk byrde for den enkelte lodsejer, udover tilslutningsbidraget. Et andet eksempel er den såkaldte E-Post, som nu er blevet en tvungen ordning mellem det offentlige og borgeren. En ordning/krav der faktisk forlanger, du er i besiddelse et elektronisk apparat eller flere. Som om det lige netop står i grundloven. Udover en PC eller Tablet forventes der også, du har en mobil telefon, således du kan modtage en SMS eller mail, der fortæller du har modtaget en E-Post. Således der ingen undskyldning er, for ikke at have læst din E-Post. Man kan fritages for denne ordning på meget specielle strenge vilkår, som på det nærmeste også forlanger en lægeerklæring. F.eks. om du er dement, har Alzheimer eller ingen pårørende eller værge har. Et andet eksempel kan også være alle de begrænsninger, der er for en byggetilladelse, for en lille tilbygninger på egen grund, hvor byggetilladelser ofte administreres uden saglig eller faglig vurdering. Dette er for mig eksempler på de dårlige ånder og jeg er sikker på, i alle sammen også kan bidrage med et par eksempler.

De gode ånder i kød og blod, disse findes nemlig også, er dem, der er med til at skabe alt det gode i samfundet og hverdagen og som efter min mening er rykgraden i samfundet. Dem der skaber det meningsfulde samfund. NEMLIG DE FRIVILLIGE. Uden dem var vi utrolige fattige. Uden de frivillige stod vi bl.a. ikke her nu, eller hvem skulle arrangere sommerfesten? De frivillige gør en kæmpe indsats hver dag året rundt. Dette tiltros for, at Skanderborg Kommune, er den kommune der har det tredje laveste kulturbudget, målt pr. indbygger i Danmark. Kun undergået af Jammebugten og Samsø.
Låsby er et virkeligt godt eksempel på, hvor de fleste borger har bidraget eller er med i det frivillige. Nu nævner jeg en række eksempler og undskylder på forhånd, hvis jeg har glemt en enkel forening. De nævnes i alfabetisk rækkefølge. Boldklubben som den absolut største forening, med et utal af aktiviteter, Borger foreningen, Else Frost´s og Børges Møllers nye forening, med bl.a. boligformer for seniorer til formål, Folkedanser, Forsamlingshuset, Forældrebestyrelser i institutioner, Frivillige omkring Søpark projektet, Klasseforældreråd, Krolfklubben, Låsbybladet, Låsby æblets venner, Menighedsrådet, Onsdagsklubben, Pensionist Foreningen, Skolebestyrelsen, Spejderne, Svømmebadet, Svømmeklubben, Tennisklubben, Udvalget for byens kommende udvikling, Vandværkerne, Ældre/seniorrådet. Sig ikke, at der ikke er mange muligheder i Låsby.
Tæller man alle disse frivillige sammen, er der adskillige hundrede som er med til at berige samfund til gavn for os alle. Faktisk dem der holder hverdagen kørende.
Tusind tak til alle jer.
Til slut vil jeg sige. Nyd midsommeren, den er fantastisk flot og skøn, nu hvor de lyse nætter virkelig er lyse og alting står i fuld flor.
Og noget af det bedste er, det som vi har set frem til i flere måneder, nemlig sommerferien som står for døren.
Rigtig god sommerfest og en rigtig god sommer til alle.

Tusind tak.