Info om mig

Adresse: Søndermarken 28
Post nr: 8670 Låsby
Parti: Venstre
Mobil: 40 23 77 88
E-mail: claus.bloch@skanderborg.dk

BORGEREN FØRST

Formålet med denne hjemmeside er at informere borgerne om aktuelle relaterede politiske sager fra Skanderborg Byråd. Sager, der berører den enkelte direkte eller indirekte.

BORGEREN FØRST. For mig er det vigtigt at fastslå, at det er borgerens ønsker og behov, der kommer før systemets. En holdning, jeg i videst mulig omfang har prøvet at efterleve i de år, hvor jeg har været byrådsmedlem. Hvilket bliver bekræftet af de personlige henvendelser jeg får. Det kan dreje sig om ældrepleje, enkeltsager fra børneområdet, byggetilladelser i by og på land, tvangstilslutning til kloakering i det åbne land uden dokumenteret behov fra myndighedernes side, forældede lokalplaner.

Årsagen til disse henvendelser er ofte, at borgerne føler sig magtesløse overfor de administrative afgørelser, der til tider kan forekommer helt meningsløse.

Af andre henvendelser jeg ofte får, er bl.a. dårlig vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder, manglende skiltning af veje og stier, samt mangel på nye byggegrunde, osv.

Det, der adskiller Skanderborg Kommune fra landets øvrige kommuner, er selve styreformen. Den såkaldte Skanderborg Model, hvor et stort flertal (28-1) af byrådets medlemmer frivilligt har afgivet deres forvaltnings- og administrative kompetencer i de stående udvalg til borgmesteren. Konsekvensen af dette er, at udvalgene ikke er beslutningsdygtige. Udvalgene kan kun indstille beslutninger til det samlede byråd. Endvidere er udvalgene uden indflydelse på den daglige drift, som f.eks. godkendelse af byggesager, hvilket vil sige, at alle afgørelser over for den enkelte borger, er rent administrative uden nogen form for politisk behandling eller orientering.