Vakler tilslutning til Skanderborgmodellen allerede?

I et læserbrev fra Dansk Folkeparti, hvor deres to byrådsmedlemmer kommenterer et læserbrev fra seniorrådet angående ”Manglende omsorg for vores svage ældre”, hvor det fremgår, at de to byrådsmedlemmer føler, de er sat uden reelt indflydelse, grundet Skanderborgmodellen. Det er fuldstændig korrekt. Et markant flertal i Skanderborg Byråd har frivilligt afgivet deres ellers retslige administrative forvaltningsret til borgmesteren. Heriblandt også de to byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. Dette så sent som her i april 2017.

Det kræver selvfølgelig en stor ansvarspådragelse, for det enkelte byrådsmedlem, at frasige sig denne forvaltningsret, samt overgive dette ansvar til borgmesteren. Hvilket selvfølgelig kræver endnu et større ansvar fra borgmesteren, der har den totale administrative ledelse af Skanderborg Kommune. Hvordan borgmesteren så administrere denne, på nationalbasis utrolige store kompetence er et godt spørgsmål. Er det den administrative del der vægtes, eller det borgernære? Hvordan prioriter borgmesteren opgaverne over for borgerne? Ingen tvivl om, at adskillig borger har eller haft den oplevelse, hvor det opleves administrationen før borgeren. Bliver borgerne rådgivet eller administreret? F.eks. ved byggetilladelser i byerne eller i landsbyerne, hvor der kræves landzone tilladelser. Hvordan prioriteres disse sagsbehandlingstiderne frem for registrering af badebroer? Hvorfor er ekspeditionstiden på 13. måneder inden en sagsbehandling kan startes, når det samtidigt bruges store resurser på optælling af vandhuller, med mulige salamander i? Hvad med påbud til tilslutning af offentligt kloaknet? Hvem styrer skolerne? Administrationen eller skolebestyrelserne? Alt sammen prioriteter, som de fleste byrådsmedlemmer har frasagt sig retten til.

Derfor er det med glæde, vi nu kan se en bevægelse hos Dansk Folkeparti, til måske vil påtage sig den naturlige forvaltningsret, de er valgt til. Måske allerede til januar efter kommune valget, vi kan stille et ændringsforslag til Skanderborgmodellen. Det samme gælder Konservative Folkeparti, der altid har stået vagt om Skanderborgmodellen. Derfra er der også nye signaler om en kommende normalisering af styringsvedtægterne. Det er samtidigt korrekt, når Dansk Folkeparti hævder servicen er faldet igennem årene, med Venstre og Socialdemokratiske borgmestre. Dansk Folkeparti har loyalt været med i alle årene.

Med venlig hilsen

Peder Porse

Claus Bloch