Stor bekymring for plejecenter strukturen med A som ansvarlig.

Det er som altid med stor bekymring, at jeg igen læser et af den socialdemokratiske gruppeformand og ældretalsmand, Finn Sander Jensens læserbreve om ældreplejen og plejecenterstrukturen. Rent umiddelbart lyder disse læserbreve altid som positive meddelelser til de ældre og deres pårørende. Som når der begejstret fortælles om et nyt plejecenter i Ry og om føjetid et helt nyt i Galten til over 200 millioner kr.. Min erfaring igennem årene med Finn Sanders læserbreve og især handlinger er, at de reelt dækker over mindre plejekapacitet, samt nedlæggelse af de lokale ældrecentre og plejeboliger. Hvilket også reelt gælder for Tebstrup, Gl. Rye, Søkilde, Ry og Galten, hvor af flere nedlæggelser allerede er realiseret. Heriblandt de 17 bedste plejeboliger i Galten, i daglig tale benævnt som havehusene. Ingen af de prognoser, der hidtil har ligget til grund for disse reduktioner, har haft hold i virkeligheden. Et eksempel er i plejedistrikt Ry, hvor man besluttede at lukke Søkilde og stoppe for visiteringen dertil. Efter et par måneder var ventelisten lang igen og man så sig nødsaget til at genåbne Søkilde for nye beboere. Derfor undrer det mig også meget, at samtlige partier, undtagen Venstre stemte imod at fremtidssikre det kommende nye Ældrecenter i Ry kapacitetsmæssigt.

I Finn Sanders læserbrev undgår han behændigt igen at nævne Søndervang, men benytter sig af begrebet distrikt Galten, som Søndervang i Låsby er en del af. Det er ingen hemmelighed, at der er en byrådsaftale fra budgettet i 2016 om Søndervangs fremtid. En aftale, der efter min opfattelse, klart er blevet direkte modarbejdet af borgmesterens flertalsgruppe. Siden efteråret 2015 har Søndervangs fremtid ligget på borgmesterens bord, som så mange andre uløste sager. Ifølge Skanderborg modellen er det kun borgmesteren, der har alle ledelses-og driftsmæssige beføjelser.

Tilslut vil jeg endnu engang anmode Finn Sander og dennes borgmester, melde klart ud om Søndervangs fremtid. En udmelding, som beboerne, deres pårørende, Søndervangs ansatte og alle de frivillige samt borgerne i Låsby, har et berettiget krav på. Skal Søndervang efter socialdemokraternes opfattelse lukkes og skal nybyggeriet i Galten være tilsvarende større?

Venstre er ikke i tvivl.