Låsby Søpark stødt på grund?

af

Claus Bloch byrådsmedlem (V) Låsby

Poul Melgård Johansen byrådskandidat (DF) Låsby

Hent læserbrevet som pdf : Læserbrev- Søparken i knibe

I efteråret blev Låsby Søpark indviet under stor festivitas med borgmester, formand for Skanderborg Forsyning og en minister i spidsen. Ikke flere oversvømmelser i Låsby var hovedbudskabet. Efterfølgende har der været flere oversvømmelser. Parken var ikke helt færdig, men flot var den. Siden er der ikke sket så meget, det har været vinter. Det er dog ikke vinterens skyld alene.

På det seneste møde i teknik og miljø samt i økonomiudvalgt, er det kommet frem, at projektet er ramt af økonomiske problemer. Problemer der kan indikere en væsentlig mangel på projektstyring, der har resulteret i en budget overskridelse på 524.000 kr. for klimaprojektet plus 749.000 kr. på den kreative del.

Dette rejser, set fra vores side, en række spørgsmål, som man ikke umiddelbart kan læse svarene på i de pågældende referater:

Hvornår forventes projektet færdigt? Det er dette spørgsmål, de fleste Låsby borgere går rundt med. Den sydlige ende af parken ligner stadig en byggeplads og har gjort det længe.

Bliver Søparken færdig i fuld omfang? Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgsmødet, at der er foretaget besparelser på projektet. Hvad er sparet væk? Og hvilke konsekvenser får det for det samlede projekt?

Er der styr på forbruget af pengene fra fondene? En række fonde bidrog med beløb til projektet. Flere af disse donationer var øremærket til bestemte projekter. Det kan frygtes at den manglende styring af byggesagen og økonomien i projektet har betydet at der ikke er styr på, hvad pengene er brugt til.

Er der penge til fremtidig vedligehold af området? Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgets møde, at man påtænker at tage 40.000 kr. af de 75.000 kr. der årligt er afsat til drift af Søparken. Vi frygter, at dette betyder, at parken ikke bliver ordentlig vedligeholdt, med et forfald til følge – eller er der sparet så meget på projektet, at det bliver billigere at drive søparken?

Er klimadelen korrekt projekteret? Klimadelen har allerede været ramt af oversvømmelser af haver ved Hovedgaden. Der har været oversvømmelser på Byskellet og senest har vandstanden i søen været meget høj, med kun få centimeter fra at oversvømme Plejehjemmet igen, endvidere har vandtrapperne på Søndergade ikke den fornødne kapacitet til regnvejr, med oversvømmelse til følge af motorvejstunnelen.

Det virker som om de mange forskellige interessenter, der har været i projektet, samt projektets størrelse, har betydet at byggeledelsen har mistet overblikket. Projektet er derfor blevet både forsinket og dyrere. Vi mener derfor at Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning, hvorunder projektledelsen hører, skylder borgerne i Låsby svar på ovennævnte spørgsmål.

Det vil være rimeligt om Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning, i fællesskab fandt en finansierings løsning, der gør at Låsby Søpark kan bringes flot igen og komme i havn med det fulde projekt og penge til dagligdrift af området fremover.

Det fortjener det flotte og enestående projekt, men også de mange Låsby borgere, der har lagt frivilligt arbejde i Søparken.