Det er med stor glæde jeg kan konstatere i et læserbrev, at Dansk Folkepartis byrådskandidat, Poul Johansen, har bedt sine partifæller i byrådet, spørge ind til det kommunale areal ”Ved Dammen” i Låsby. Arealet har i tidligere kommuneplaner været perspektivområde, hvor der kunne åbnes en mulighed for bebyggelse. Ved 2013 kommuneplanen, blev denne mulighed pludselig fjernet. Administrationen henviste til et grundvands cirkulære fra det tidligere Århus Amt, hvor der hverken var en faglig eller saglig dokumentation på, dette simple areal udgjorde en trussel imod drikkevandet. Mig bekendt ligger sagen stadig på borgmesterens bord, efter borgerhøringen i Låsby den 23. juni 2016. Ved denne lejlighed drøftede jeg igen sagen med borgmesteren og derfor har jeg selvfølgelig også en klar forventning til, at det pågældende areal igen ændrer status og udlægges til boligformål, når tillægget til den nye kommuneplan for centerbyerne skal vedtages her til efteråret. Skulle dette ikke være tilfældet, vil det glæde mig at DF nu, som Venstre, vil stille et samlet ændringsforslag, således arealet igen kan udstykkes til nye boliger, som Låsby i den grad har brug, hvis byen stadig skal udvikles.