Låsby – Vækst eller stagnation?

Kommuneplanrevisionen for centerbyerne her i blandt Låsby, er nu sendt ud i 8 ugers offentlig høring. Denne kommuneplan viser, hvad der er af vækstmuligheder for byerne i de kommende 4 år.

For Låsbys vedkommende indeholder planen positive elementer, men også en del negative, hvad angår kommende udstykninger. Det positive er, at der er udlagt tre mindre arealer, hvor der vil være mulighed for nye udstykninger. Af de negative elementer er, at det store private areal ved Klangballevej, der i dag er udlagt til boligområde, bliver degraderet til et såkaldt perspektivområde. Dette vil i praksis betyde, at det vil være umuligt for kommunen at ekspropriere dette areal til udstykninger. En komplet uforståelig indstilling fra Kommunens side. Især da arealet ved Klangballevej anses som nøgleområdet for Låsbys fremtidige udvikling. Endvidere er en lodsejer, der er positiv over for muligheden for udstykninger på egne arealer, heller ikke blevet medtaget i kommuneplanen. Derfor kære Låsby borger, brug jeres ret til indsigelser her i høringsperioden. Det gælder Låsbys fremtidige vækst for skolen, institutionerne, dagplejen, hallen, friluftsbadet, samt alle de frivillige foreninger m.m

Med venlig hilsen
Claus Bloch