Ny jernbane Silkeborg – Aarhus

Som det fremgår i en artikel i Midtjyllands Avis, glæder Borgmester Frands Fischer sig over mere kollektiv trafik. Det drejer sig om den kommende jernbane mellem Silkeborg og Aarhus over Galten, der nu bliver en realitet. Borgmesteren nævner dog også den bekymring, mange forståeligt nok har om den jernbane fra Silkeborg over Ry til Skanderborg, der allerede eksisterer. Men glæden er der for Galten – Skovby, som får styrket den kollektive trafik.

Men hvor er glæden for Låsby? Låsby får alle ulemperne. En støjende jernbane helt tæt på byen, men intet stoppested. Endnu mere opdelte marker og flere dybe spor i landskabet. Den sidste rest af Flensted Krat syd for Låsby bliver sandsynligvis fjernet? Det vil være tredje gang inden for få årtier, den bliver beskåret. Først omfartsvejen i starten af halvfjerdserne, senere motorvejen og nu jernbanen?
Adgangsforholdene til Ry og Skanderborg bliver endnu engang vanskeliggjort.
Jeg håber, at Borgmesteren også vil glæde Låsby og dens borgere, ved at være medkæmper for et stoppested til byen, der både vil gavne den kollektive trafik og kompensere for nogle af de mange ulemper?