Er svaret til Solceller et entydigt ja eller nej

Et tilsyneladende simpelt spørgsmål. Enkelte byrådsmedlemmer i Skanderborg Kommune er sandsynligvis allerede afklarede og kan svare klart JA eller NEJ, uden at skele til de enkelte projekter. Med et JA til alle projekter, betyder det så, at de ikke vil forholde sig til egne borgeres privatøkonomi, som risikerer at blive knust? Og hvad med naturen og vildtet der ofres, kulturlandskaber der bliver forvandlet til glas og metalkonstruktioner, genskin fra installationer og deraf forringet livskvalitet? Jeg mener, man også med rette kan stille spørgsmålet, om hvorvidt den producerede strøm kan afsættes og hvem Co² kvoten tilfalder. Er det lodsejeren, produktionsselskabet eller Skanderborg Kommune? Er der tale om lokale lodsejere og hvem er investorerne?
Aktuelt drejer det sig om fire ansøgte projekter, som Økonomiudvalget har videresendt til to borgermøder. Lokaliteterne er: Ry Nørreskov (fra Ry til Gl. Rye), Thorsminde ved Flensted/Låsby, Østerskovvej (Låsby) og Langelinie mellem Skjørring og Sjelle. Jeg forholder mig her til to af projekterne, dels med et kæmpe JA og dels et kæmpe NEJ. Ja, til Langelinie projektet som ligger isoleret uden nabogener og genskin. Der er tale om en lokal lodsejer og et lokalt El-selskab. El-produktionen skal gå til lodsejers eget forbrug, som vil styrke firmaets vækst og konkurrence som et grønt selskab. Dette vil kunne sikre lokale arbejdspladser til stor gavn for alle. I mine øjne et rent ”win-win” projekt.

Thorsminde med navnet ”Thorsminde Solcelle og Naturpark” er derimod et projekt, der går direkte i skel til adskillige naboer og som vil bevirke en form for ”stavnsbinding”. Dette på grund de kompakte installationer, en ødelagt udsigt fra de fire omkringliggende veje og deres beboere samt fra Flensted og den vestlige del af Låsby. Landskabet er i dag kuperet med skove, moser, vandløb og rigt på rå- og kronvildt, hvilket selvfølgeligt forsvinder med solcellerne og anlæggets indhegning. Lodsejeren er desuden ikke bosiddende i Skanderborg Kommune. Investorerne er udenlandske selskaber, så spørgsmålet er hvem der mon høster Co² kvoten? Endvidere er der ingen lokale arbejdspladser. Så for mig er det et klart NEJ til dette projekt!
Såfremt et byrådsflertal stemmer alle fire projekter igennem, er der skabt præcedens for de næste solcelleprojekter, der kan komme overalt i Skanderborg Kommune uden hensyntagen til de omkringliggende borgere og de landskabelige værdier. Den økonomiske gevinst er enorm og der er kun os forbruger til at betale.

Til sidst en kommentar til et læserbrev fra Daniel Aage Holm, Byrådskandidat for Dansk Folkeparti. Jeg takker for udnævnelsen som By Konge. Dette er dog uden portefølje. Du nævner, at jeg tromler lokale protester. Jeg kan konstatere, du må have været total fraværende og ikke fulgt debatten siden den 16. juni i år. Jeg kan endvidere oplyse, at Venstre på sidste økonomiudvalgsmøde forsøgte at få Thorsminde projektet ud af dagsordenen. Hvilket der ikke var flertal for. Hvor var Dansk Folkeparti?