Børnepasning = Forældreadfærdsregulering i Skanderborg kommune?

Er du en af de kommende forældre i Galten-Skovby, der får tilbudt en plads til dit barn i den kommende børneinstitution Horsegaard? Da kan du ikke forvente, at der er plads til dig og din bil, når du skal aflevere eller hente dit barn. Byrådsflertallet vil, at du bruger cyklen eller er til fods. Det er ellers en glædelig begivenhed med den bynære og velbeliggende udstykning Horsegaarden i Galten, med en ny tiltrængt børneinstitution til 150 børn og plads til en udvidelse. Dog ikke helt problemfri, idet byrådsflertallet skaber en trafikal farlig situation med ind/udkørsel ved Skjørringvej. Skjørringvej er smal, vejkryds og sving skaber dårlige oversigtsforhold og vejen er meget trafikeret i myldretiden. Oprindeligt var parkeringsnormen for en børneinstitution som Horsegaard på 119 pladser, men det er nu reduceret med 48 pladser. I praksis kan det medføre en del af- og pålæsninger på selve Skjørringsvej. Enhver lokal borger ved, at denne løsning er direkte uansvarlig og farlig pga. vejens beskaffenhed. En erkendelse, som administrationen eller borgmesteren måske også har opnået efter juni udvalgsmødet i Miljø & Plan. Pludseligt blev der i dagsordenens indstilling inden Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet tilføjet tre meget alternative supplerings parkeringspladser. Disse P-pladser skulle ligge hos naboen, Galten Ungdoms – Junior Klub (GJUK), men her eksisterer ikke en eneste P-plads. Endvidere nævnes både den private Galten Børnehave og Vuggestue på Nørregade, samt kirkens P-plads beliggende ca. 250 meter fra den kommende institution. Fuldstændigt urealistiske alternativer. I princippet kunne der ligeså godt være blevet henvist til Torvets og Nettos P-pladser. Derfor fremsatte jeg følgende ændringsforslag:
1. Der skal sikres mulighed for, at der etableres en trafiksikker vejtilførsel til daginstitutionen Horsegaard fra Søringen.
2. Ifølge de nye P-vedtægter skal der etableres de fornødne P-pladser på egen matrikel ved Horsegaard.

Forslaget blev nedstemt af et byrådsflertal. Et uforsvarligt flertal? Selv lokale byrådsmedlemmer fra 8464 med undtagelse af Hanne Majgaard stemte imod en sikker løsning. Argumenterne var og er, at forældre skal ændre adfærd og aflevere samt afhente deres børn uden bil. Det argument vidner om et komplet ukendskab til jer tidspressede forældres hverdag. Det er åbenbart den nye børnepasningspolitik i Skanderborg kommune? Vil du have passet dit barn, så må du gå eller cykle. Se debatten på Skanderborg Kommunes TV og afgiv dit høringssvar inden 19. august 2021.