All Posts By

Claus Bloch

Læserbrev: Søpark i knibe?

By | Læserbreve | No Comments

Låsby Søpark stødt på grund?

af

Claus Bloch byrådsmedlem (V) Låsby

Poul Melgård Johansen byrådskandidat (DF) Låsby

Hent læserbrevet som pdf : Læserbrev- Søparken i knibe

I efteråret blev Låsby Søpark indviet under stor festivitas med borgmester, formand for Skanderborg Forsyning og en minister i spidsen. Ikke flere oversvømmelser i Låsby var hovedbudskabet. Efterfølgende har der været flere oversvømmelser. Parken var ikke helt færdig, men flot var den. Siden er der ikke sket så meget, det har været vinter. Det er dog ikke vinterens skyld alene.

På det seneste møde i teknik og miljø samt i økonomiudvalgt, er det kommet frem, at projektet er ramt af økonomiske problemer. Problemer der kan indikere en væsentlig mangel på projektstyring, der har resulteret i en budget overskridelse på 524.000 kr. for klimaprojektet plus 749.000 kr. på den kreative del.

Dette rejser, set fra vores side, en række spørgsmål, som man ikke umiddelbart kan læse svarene på i de pågældende referater:

Hvornår forventes projektet færdigt? Det er dette spørgsmål, de fleste Låsby borgere går rundt med. Den sydlige ende af parken ligner stadig en byggeplads og har gjort det længe.

Bliver Søparken færdig i fuld omfang? Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgsmødet, at der er foretaget besparelser på projektet. Hvad er sparet væk? Og hvilke konsekvenser får det for det samlede projekt?

Er der styr på forbruget af pengene fra fondene? En række fonde bidrog med beløb til projektet. Flere af disse donationer var øremærket til bestemte projekter. Det kan frygtes at den manglende styring af byggesagen og økonomien i projektet har betydet at der ikke er styr på, hvad pengene er brugt til.

Er der penge til fremtidig vedligehold af området? Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgets møde, at man påtænker at tage 40.000 kr. af de 75.000 kr. der årligt er afsat til drift af Søparken. Vi frygter, at dette betyder, at parken ikke bliver ordentlig vedligeholdt, med et forfald til følge – eller er der sparet så meget på projektet, at det bliver billigere at drive søparken?

Er klimadelen korrekt projekteret? Klimadelen har allerede været ramt af oversvømmelser af haver ved Hovedgaden. Der har været oversvømmelser på Byskellet og senest har vandstanden i søen været meget høj, med kun få centimeter fra at oversvømme Plejehjemmet igen, endvidere har vandtrapperne på Søndergade ikke den fornødne kapacitet til regnvejr, med oversvømmelse til følge af motorvejstunnelen.

Det virker som om de mange forskellige interessenter, der har været i projektet, samt projektets størrelse, har betydet at byggeledelsen har mistet overblikket. Projektet er derfor blevet både forsinket og dyrere. Vi mener derfor at Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning, hvorunder projektledelsen hører, skylder borgerne i Låsby svar på ovennævnte spørgsmål.

Det vil være rimeligt om Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning, i fællesskab fandt en finansierings løsning, der gør at Låsby Søpark kan bringes flot igen og komme i havn med det fulde projekt og penge til dagligdrift af området fremover.

Det fortjener det flotte og enestående projekt, men også de mange Låsby borgere, der har lagt frivilligt arbejde i Søparken.

 

Egen artikel til Låsbybladet februar 2017

By | Læserbreve | No Comments

Nyt om Skanderborg Kommune

Hent artiklen som pdf

I det følgende vil jeg orientere om tre emner. Tillæg til kommune planen, en gratis app til mobillen for borgerne til fejlmeldinger samt de to byggegrunde på Rønne Allé.

I 2016 blev den nye kommunalplan godkendt for de næste fire år. Dog ikke alt var med i denne plan, nemlig den fremtidige udvikling for de fire centerbyer, heriblandt den nye Centerby Låsby. Årsagen er den, at der var nedsat et specielt udvalg, et såkaldt §17-4 udvalg med borgerrepræsentanter fra de fire byer, samt et underudvalg fra hver af de fire byer. Her fra Låsby var der repræsentanter fra bl.a. borgerforeningen, institutionerne og foreningslivet. Behandlingen af kommuneplanstillægget starter nu og vil blive sendt til høring i løbet af foråret. For Låsbys vedkommende, som det ses i nedenstående uddrag fra økonomiudvalgets dagsorden. Tekst i parentes er mine tilføjelser.

  • Rammer ændres, så der etableres et nyt detailhandelscenter mellem Ole Rømers Vej og Hammelvej.
  • Der udlægges nye perspektivarealer for boligudbygning mod nord og vest. (Nord for kirken og Syd for Gl. Silkeborgvej ved Kiltorn og Skovbrynet.)
  • Eksisterende beskrivelse af midtbyen ændres til ‘servicegade’. • Der gives mulighed for fortætning af midtbyen. • Der beskrives en rækkefølge for udbygning af Låsby
  • Erhvervsarealet mod øst justeres.

Dagsorden teksten fortsætter med følgende:

Prioriterede forandringer i øvrigt for Låsby:

  1. Adgangene til hallen skal styrkes, således det er muligt at komme til hallen fra flere

retninger, uden at skulle en omvej gennem byen.

  1. En ny nordlig adgang mellem Niels Bohrs Vej og Nørregade skal etableres og gøre det

nemmere at komme ind og ud af byen fra den retning, samt lette gennemkørende trafik på

Hovedgaden

  1. Etablering af en sikker forbindelse mellem skolen og hallen, således børn og unge i højere grad frit kan bevæge sig mellem de to steder.
  2. Planlægning af nye boligområder. Her er det ikke rækkefølgen, der er vigtig. Det er i højere grad et spørgsmål om kvalitet i boligområderne, hvor det nære liv til naturen er

i højsædet, samt tilgængeligheden til servicegaden til fods og på cykel og endelig

adgang til at komme hurtigt ud af byen i bil

  1. Ny bystruktur, hvor butikslivet får nyt liv på byens kant
  2. Fortætning i de gamle erhvervsområder mellem Hovedgaden og det nye butiksområde. (Ole Rømers Vej og Niels Bohrs Vej)

 

De nærmere detaljer kan ses på kommunens hjemmeside under økonomiudvalgets dagsorden fra den 22. februar 2017. Har man forslag eller ændringer til det fremsendte til foråret, er det vigtigt, der bliver afgivet et høringssvar, når forslaget kommer til høring.

Skanderborg Kommune har fået en borger relateret app til mobiltelefonerne, som frit kan downloades. Den hedder ”Giv et praj” Formålet med denne app er, at vi kan fejlmelde eller give et tip om uregelmæssigheder inden for det tekniske område såsom: Et hul i vejen, et bøjet vejskilt, en sti der ikke er glatførebekæmpet, skraldespande der er bombesprængte eller ikke tømte, oversvømmelse ved tunellen på Søndergade eller Byskellet, et væltet træ på f.eks. Sorringvej, osv. Meningen er, at der samtidigt kan tages et foto og vedhæftes som dokumentation. Ifølge forlydender vil afsenderen modtage en kvittering når opgaven er registreret. Hvordan det virker i praksis ved jeg ikke, men vil gerne have en tilbagemelding såfremt, der er problemer.

Ifølge kommunens hjemmeside er de to byggegrunde på Rønne Allè ved den tidligere børnehave, stadig til salg her medio februar. Byggegrundende er på 801 m² og 910 m², til følgende priser: 550.000- kr. og 650.000-kr. Kommunen har skønnet, der ikke skulle være behov for Til Salg Skilte i første omgang, da grundene er meget attraktive. Lad os håbe den har ret.

Med denne orientering vil jeg ønske alle et godt forår samt håb om, at der kommer styr på færdiggørelsen at Søparken i 2017.