Info om mig

Adresse: Søndermarken 28
Post nr: 8670 Låsby
Parti: Venstre
Mobil: 40 23 77 88
E-mail: claus.bloch@skanderborg.dk

Video Solceller

Byrådsdebat juni 2021. Landdistrikt politik contra solcelleparker.

Godt nytår med en halvvejs status I byrådsperioden

Godt nytår med en halvvejs status I byrådsperioden

Referat fra November byrådsmødet 2019

Vandaflednings afgift stigning på 13% – Hvor er dokumentationen for denne voldsomme stigning?

Vandaflednings afgift stigning på 13%

Vandaflednings afgift stigning på 13% – Hvor er dokumentationen for denne voldsomme stigning?

Evaluering af Blå Flag

Evaluering af Blå Flag – Politisk modvilje af ordnede badestrande?

Trafik afvikling ved Skanderborg Station

Trafik afvikling ved Skanderborg Station – Fra kæmpe luftkastel til realisme?

Starten på evaluering af Skanderborg moddellen

Starten på evaluering af Skanderborg moddellen – Hvem tror på en ændring fra Borgmester styre til udvalgsstyre?

ER City foreningen blevet ignoreret?

ER City foreningen blevet ignoreret? – Vurdere selv

Parkeringsplan for Skanderborg C

Parkeringsplan for Skanderborg C – Skal borgerne betale for den kommunale lempelse af P-normen for private udstykker?

Udbud af Søndervang

Se byrådsdebatten omkring Søndervangs fremtid.

Tusinde tak for den overvældende støtte

Kære alle. Tusinde tak for den overvældende støtte til kommunalvalget i går. Med 678 personlige stemmer, hvoraf de 630 er fra valgkredsen Låsby, har jeg fået en fantastisk stor opbakning,…

Kæmpe vindmølletransporter i gennem Låsby

Jeg har modtaget følgende orientering fra den Tekniske Chef i Skanderborg Kommune. I medio november, vil der være specialtransporter af vindmøller igennem Låsby. Som bl.a. kræver mindre omlægninger ved rundkørslerne…

Kommuneplanen for bl.a. Låsby

”Kommuneplanen for bl.a. Låsby er nu til 8 ugers offentlig høring. Det er min opfattelse, at bl.a. Låsbys borgerforening ikke er blevet hørt tilstrækkeligt med deres første høringssvar, til hvordan…

Spildevandsplanens godkendelse. Næsten?

Se debatten. Bl.a. omkring hvorfor 109 høringsberettigede adresser, forsvandt sporløst. De 109 adresser fra det åbne land, der skulle tvangstilsluttes den kommunale spildevandsledning, til trods for, at langt de fleste…

Vedtagelse af Skanderborgmodellen ved anden behandling.

Vedtagelse af Skanderborgmodellen ved anden behandling. Byrådspolitikerne afgiver fortsat deres drift kompetencer til Borgmesteren.

Søparkens fremtid i Låsby

Byrådets tillægsbevilling til færdiggørelsen af Søparken. Er det rimeligt at Låsby Hallen medfinansierer projektet?. Se debatten.

Demokratiet/Skanderborgmodellen til debat?

Hvorfor afgiver de folkevalgte byrådsmedlemmer, frivilligt deres forvaltningsret/administrative beføjelser i de stående udvalg til borgmesteren. Se om du får svaret her i byrådets debat?

Spildevandsplan i det åbne land

Byrådsdebat om spildevandsplan i det åbne land. Er det ok at pålægge borgerne omkostninger på over 100.000- kr. uden miljømæssige forbedringer?

Nyt plejehjem i Ry

Byrådsdebat om ny plejecenter i Ry. Skal plejecenterets fremtidssikret?